Ліцензійний договір на право користування шрифтом

Завантаживши цей шрифт, Ви даєте згоду дотримуватися умов цього Договору. Даний Договір разом із рахунком, який долучається до кожної покупки, яка здійснюється на typo.2d.lviv.ua (далі «2D Typo»), складає цілісну угоду між Вами та 2D Typo.

1. Дозволене використання

Ви можете використовувати ці ліцензійні шрифти для створення графічних зображень, як от комп’ютерних заставок, шпалер, веб-сторінок, відео ряду, друкованої продукції, зображень на футболках та інших поверхнях, де розміщується зображення фіксованого розміру.

Ви можете використовувати ліцензовані шрифти для створення файлів у форматі EPS чи інших зображень, які можна масштабувати, при цьому гарантуючи, що такі файли використовуються тільки в межах однієї організації чи компанії, що отримали ліцензію на цей шрифт.

2. Кількість користувачів

Максимальна кількість користувачів, які одночасно використовують цей шрифт, визначено в рахунку. Всі користувачі повинні належати до однієї і тієї ж компанії чи організації, що придбали цей шрифт.

3. Треті сторони

Ви можете надавати цей шрифт дизайнерам, друкарням чи іншим обслуговуючим компаніям, які працюють від Вашого імені, тільки на умові, якщо вони погоджуються використати цей шрифт винятково для Вашої роботи, погоджуються з умовами цієї ліцензії та не зберігають жодної копії цього шрифта після завершення роботи.

Ви не маєте права передавати шрифти чи робити їх доступними для будь-якої іншої третьої сторони.

4. Застосування

Ви можете включати ці ліцензовані шрифти в будь-який документ, який Ви направляєте до третьої сторони. Отримувачі можуть переглядати та роздруковувати (проте, не редагувати) такі документи.

За жодних умов Ви не маєте права включати цей ліцензований шрифт в програмне забезпечення чи комп’ютерне обладнання, в яких ці шрифти будуть використовуватися покупцями таких товарів. Таке використання вимагає ліцензії іншого типу, яка пропонуюється розробником шрифта за посередництвом 2D Typo. Просимо Вас надсилати запити на mail@2d.lviv.ua для детальнішої інформації.

5. Модифікації

Ви можете імпортувати символи з даного шрифта як графічні об’єкти в графічні програми та змінювати їх як графічні об’єкти.

Ви не маєте права модифікувати, адаптувати, перекладати, перевертати, декомпілювати, розкладати чи створювати похідні роботи з даного ліцензійного шрифта без попередньої письмової згоди розробника шрифта.

6. Авторське право

Шрифт та супровідні матеріали захищені авторським правом і містять інформацію про власника та комерційну таємницю, яка належить розробнику, який володіє даним шрифтом. Неавторизоване копіювання даного Продукту, навіть якщо він модифікований, з’єднаний чи включений в інший програмний продукт, категорично забороняється. Ви несете юридичну відповідальність за будь-яке порушення прав інтелектуальної власності, які належать розробнику шрифта, яке спричинене чи стало наслідком Вашої нездатності дотримуватися умов цього Договору.

7. Розірвання Договору

Цей Договір діє до моменту його розірвання. Цей Договір автоматично припиняє свою дію без попередження від 2D Typo чи розробника шрифта, якщо Ви порушили умови, що тут викладені. Після розірвання Ви повинні знищити всі письмові матеріали, Продукт та всі його копії, які перебувати в окремих частинах чи як одне ціле, в тому числі модифіковані копії, якщо такі наявні.

8. Оновлення Продукту

2D Typo може час від часу оновлювати Продукт. При цьому може встановлюватися ціна на таке оновлення.

9. Обмежені гарантії

2D Typo гарантує, що Продукт є вільним від дефектів в самому матеріалі, так і при його використанні за нормальних умов протягом періоду 21 (двадцяти одного) дня від дати поставки, яка вказана у Вашій квитанції про отримання. У випадку виявлення дефектів, 2D Typo зобов’язаний задовольнити Вашу претензію у спосіб за вибором 2D Typo: повернути суму, що була сплачена за Продукт, або замінити Продукт, який був повернутий 2D Typo разом з копією рахунку. 2D Typo не несе відповідальності щодо заміни Продукту чи відшкодування його вартості, якщо пошкодження виникло в результаті нещасного випадку, зловживання, неправильного використання, якщо Продукт було втрачено чи пошкоджено через крадіжку, пожежу чи недбалість. Будь-яка зміна Продукту супроводжується гарантією на 21 (двадцять один) день.

ЗА ВИНЯТКОМ ЧІТКО ВКАЗАНОГО ВИЩЕ, ПРОДУКТ НАДАЄТЬСЯ В ТАКОМУ ВИГЛЯДІ «ЯК Є». 2D TYPO ТА РОЗРОБНИК ШРИФТА НЕ ДАЮТЬ ЖОДНОЇ ГАРАНТІЇ, ВИСЛОВЛЕНОЇ ЧИ В ТОМУ ЧИСЛІ ТАКОЇ, ЩО МАЄТЬСЯ НА УВАЗІ, ПРОТЕ НЕ ОБМЕЖЕНА ДО ГАРАНТІЙ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, ЩОДО ПРИДАТНОСТІ ТА ПІДХОЖОСТІ ЦЬОГО ПРОДУКТУ ПЕВНІЙ ЦІЛІ.

Всі ризики щодо якості та роботи цього Продукту лежать на Вас. А ні 2D Typo, а ні розробник шрифта не гарантують, що функції, які закладені в цьому Продукту, задовольнять Ваші вимоги, чи робота програмного забезпечення буде позбавлена помилок чи збоїв.

2D TYPO ТА РОЗРОБНИК ШРИФТА НЕ НЕСУТЬ НІЯКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЩОДО ПРЯМОЇ, НЕПРЯМОЇ, ВИПАДКОЇ ЧИ ІНШОЇ ШКОДИ, ЯКА ВИНИКЛА В РЕЗУЛЬТАТІ ПЕВНИХ ДІЙ (В ТОМУ ЧИСЛІ ВТРАТА МОЖЛИВОЇ ВИГОДИ, ЗБОЇВ В РОБОТІ ПІДПРИЄМСТВА, ВТРАТИ ДІЛОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЧИ ТОМУ ПОДІБНЕ), ЯКА СТАЛАСЯ ЯК НАСЛІДОК ВИКОРИСТАННЯ ЧИ НЕЗДАТНОСТІ ВИКОРИСТАТИ ЦЕЙ ПРОДУКТ, НАВІТЬ ЯКЩО 2D TYPO ЧИ РОЗРОБНИК ШРИФТА ВИСЛОВИЛИ СВОЇ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ТАКОЇ ШКОДИ.

10. Регулююче право

Даний Договір діє відповідно до законодавства України.